هموژنایزر فشار قوی

هموژنایزر فشار قوی


Project Description

کمپانیBEE International  آمریکا ، سازنده دستگاه های هموژنایزر فشار قوی  با قابلیت تنظیم فشار و برنامه ریزی در مقیاس های آزمایشگاهی ، پایلوت وصنعتی  به منظور کاربری  در علوم دارویی ، بیوتکنولوژی ، شیمی و صنایع غذایی می باشد .

       حداقل نمونه از 5 میلی لیتر                                        ظرفیت تولید متغییر تا 2000 لیتر در ساعت

Compliance with CFR 21 part 11 requirements

برخی کاربردها: 

  • Cell Disruption
  • Particle Size Reduction
  • Nano / Micro Emulsions
  • Nano / Micro Dispersions
  • Polymers
  • Liposomes
?>