کارگاه آموزشی

مهندسی ژنتیک

 • استخراج  DNA ژنومیک از باکتری
 • بررسی کمی و کیفی DNA استخراج شده
 • انجام PCR از ژن باکتریایی
 • انجام الکتروفورز و تفسیر الکتروفورگرام
 • جداسازی و استحصال قطعه مورد نظر برای کلونینگ
 • انجام واکنش الحاق
 • تهیه سلولهای مستعد
 • ترانسفورماسیون و کشت
 • استخراج و کشت کلونی نوترکیب
 • استخراج پلاسمید
 • انجام واکنش هضم آنزیمی
 • الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ
 • وسترن بلاتینگ
 • مهندسی پروتئین به روش جهش زایی هدفمند
 • استخراج پروتئین
 • الکتروفورز پروتئین ها و شناسایی آنها روی ژل

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88504376 تماس حاصل فرمائید.

 

بیوانفورماتیک

 

 • طراحی پرایمر
 • مدل سازی
 • آشنایی با پایگاه های داده اسیدنوکلوئیک و پروتئین
 • آشنایی با پایگاه های داده ژنومیکس و پروتئومیکس
 • آشنایی با پایگاههای داده  (CBS, q-bank, Fusarium MLST, Genbank)
 • آموزش روش های Sequence Alignment و خطاشناسی آن
 • ابزار های موجود در نرم افزار های Bioedit، MEGA، CLC Main Workbench و Geneious برای بهینه سازی Alignment
 • شناسایی مولکولی و آنالیز توالی با مقایسه داده های یک ژن با روش چند ژنی (MLSA)
 • آموزش روشهای بیوانفورماتیک کاربردی در شناسایی و فیلوژنی قارچها
 • آموزش اولیه روش Bayesian Inference و استفاده از آن در فیلوژنی چند ژنی
 • کسب مهارت های حرفه ای رسم درخت فیلوژنی با انواع روشها و خطاشناسی آنها

 

 

 

 

تشخیص طبی

 

 • آشنایی با تکنیک الایزا
 • آشنایی با تکنیک فلوسایتومتری
 • آشنایی با تکنیک Real Time PCR
 • تشخیص مولکولی
 • میکروبیولوژی، تستهای انعقادی       خون گیری    تجزيه ادرار      هماتولوژی       بیوشیمی      آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه     سرولوژی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88504376 تماس حاصل فرمائید.

 

 

کارآموزی و کارورزی تخصصی

برگزاری دوره های کارآموزی خصوصی و نیمه خصوصی

زیست شناسی و زیست فناوری به عنوان یکی از علوم پایه در سال های اخیر پیشرفت های شگرفی به خود دیده است.  گروه شرکت های آریا ژن با سابقه فراوان در امور آموزشی توجه ویژه ای به این حوزه داشته است. توجه به آموزش و افزایش توان علمی پژوهشگران جوان و دانشجویان از طریق انتقال دانش فنی و تجربیات محققان خود به آنها یکی از اهداف ویژه گروه شرکت های آریا ژن می باشد. بدین منظور برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای محققان علوم زیستی، بیوتکنولوژی، کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی در تهران و دیگر شهرستان ها، یکی از اولویت های مهم ما می باشد. این مرکز در کنار فعالیت های متنوعی که در حوزه های دیگر بیوتکنولوژی از قبیل ارائه خدمات زیست فناوری به دانشجویان، اساتید دانشگاهی، محققین  مراکز علمی و دانشگاهی دارد اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و خصوصی در قالب کارگاه های آموزشی و کارآموزی با همکاری انجمن های بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران نموده است.

تلاش شده است با شناخت صحیح از نیازهای امروزی کشور و دانش آموختگان حوزه علوم زیستی و زیست فناوری، آموزش های عملی و تکنیک های فنی، همپای آموزش های علمی و تئوری ارایه گردد، تا بدینوسیله کارآموزان در پایان دوره، آموزش های کاربردی و مهارت های لازم در خصوص تکنیک های مورد نظر را فراگرفته و در فعالیت های علمی و حرفه ای خود به نحو احسن بکار گیرند.

در صورت تمایل به برگزاری این دوره ها در دانشگاه های خودتان، به منظور کاستن از هزینه ها، با بخش آموزش ما 02188504376 تماس بگیرید.

 

?>