هموژنایزر فشاربالا

هموژنایزر فشاربالا


Project Description

High Pressure Homogenizer HPH  آزمایشگاهی ، پایلوت ، صنعتی

کمپانیBEE International  آمریکا ، سازنده دستگاه های هموژنایزر فشار قوی  با قابلیت تنظیم فشار و برنامه ریزی در مقیاس های آزمایشگاهی ، پایلوت وصنعتی  به منظور کاربری  در علوم دارویی ، بیوتکنولوژی ، شیمی و صنایع غذایی می باشد .

  • حداقل نمونه از 5 میلی لیتر                                        
  • ظرفیت تولید متغییر تا 2000 لیتر در ساعت

Compliance with CFR 21 part 11 requirements


?>