نانودراپ

نانودراپ


Project Description

کمپانی BMG Labtech آلمان سازنده تخصصی انواع  میکروپلیت ریدر

مدل SPECTROstarNano با قابلیت خوانش میکروپلیت و کووت

( الایزا ریدر – نانودراپ – اسپکتروفتومتر)

قابلیت خوانش واسکن میکروپلیت و کووت( استاندارد و میکرو) و بدون کووت در محدوده جذب نوری 200 تا 1000 نانومتر و جذب نوری به صورت Full spectrum  UV-Visibleو Selectable spectral resolution برای 1 نانومتر

سیستم Shaking (اوربیتال، خطی و کنترلی با حالات متعدد و تنظیمی) میکروپلیت و کووت

سیستم قابلیت کنترل دمایی در محدوده 3  تا 45  درجه سانتیگراد میکروپلیت و کووت

نرم افزار تخصصی جهت آنالیز داده ها و منطبق با FDA 21 CFR Part 11 compliant

قابلیت خوانش نانودراپ 16 نمونه به طور همزمان با حداقل 2 میکرولیتر نمونه

دارای منبع نوری High-energy xenon flash lamp

Endpoint, Kinetic and Well Scanning Modes

سیستم کنترل گازی

 

Ultra-fast determination of

DNA,RNA,ELISA,Protein,Enzyme kinetic  and Cell based assay and more

برخی کاربردهای Nano SPECTROstar

 

  • 260/280 ratio for DNA and RNA
  • Protein quantitation
  • ELISA
  • Cell-based assays
  • Enzyme activity assays
  • Kinetic studies on the metallation of porphyrin
  • Protein determination with the Bradford assay
  • Monitoring of bacterial growth at elevated
  • Hydrostatic pressure

دستگاه های ساخت کمپانی BMG Labtech  آلمان دارای مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و پرسنل فنی و فروش شرکت آریا ژن دارای گواهینامه دوره های آموزشی از کمپانی سازنده می باشند.

?>