سونیکاتور و هموژنایزر

سونیکاتور و هموژنایزر


Project Description

کمپانی Qsonica  آمریکا ، بهترین سازنده دستگاه های سونیکاتور و  هموژنایزر اولتراسونیک با توان های متغییر از 55 تا 1375 وات با قابلیت برنامه ریزی و داری بودن پروب های متغییر به منظور کاربری در مقیاس های آزمایشگاهی ، پایلوت و صنعتی  می باشد .

برخی کابری های سونیکاتور در حوزه ای مختلف نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی ، دارویی و ….

سایر محصولات

کمپانی Qsonica  آمریکا سازنده حمام های اولتراسونیک دیجیتال در سایز های متغییر به منظور استریلیزاسیون می باشد.

 • Protein purification
 • Degassing
 • PMCA
 • Sonochemistry
 • Liposomes
 • Nanoparticle Dispersing
 • Deagglomerating
 • Particle size reduction
 • Particle synthesis and precipitation
 • Surface functionalization
 • Crystallization
 • Emulsification
 • Extraction
 • Transesterification
 • Focused Cleaning
?>