سانتریفیوژ

سانتریفیوژ


Project Description

شرکت آریاژن نماینده زسمی کمپانیHitachi ژاپن اسازنده انواع سانتریفیوژ های اولترا سانتریفیوژ , سانتریقیوژ با دور بالا و سانتریفیوژهای آزمایشگاهی جهت کاربری در مقیاس آزمایشگاهی ، پایلوت و تولیدی در ایران می باشد.

Tabletop Micro Ultracentrifuge   Micro Ultracentrifuge     Ultracentrifuge

 

Up to 150,000 rpm

 

Large Scale Continuous Flow Ultracentrifuge

شرکت آریاژن نماینده زسمی کمپانی Herolab  آلمان  سازنده انواع سانتریفیوژ های یخچالدار آزمایشگاهی و تولیدی جهت کاربری در مقیاس آزمایشگاهی ، پایلوت و تولیدی در ایران می باشد.

High Speed Centrifuge

Maximum capacity: 6 x 1000 ml                                                                          g-force (RCF): 50,000 x g

?>