دستگاه های رباتیک

دستگاه های رباتیک


Project Description

شرکت آریاژن نماینده انحصاری کمپانی Cybio(Analytik Jena)آلمان از کمپانی های موفق و پیشرو در زمینه دستگاه های رباتیک فول اتومات آزمایشگاهی بسیار دقیق به منظور کاربری تولیدی ، تشخیصی و تحقیقاتی می باشد.

دستگاه های رباتیک شرکت Analytik Jenaدارای کاربری های متعدد در زمینه های الایزا، کریستالوگرافی پروتئین، Plate Coating ، Drug Discovery ، استخراج ماده ژنتیکی ، Next Generation Sequencing (NGS)

?>