تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی


Project Description

تجهیزات آزمایشگاهی(آزمایشگاه مولکولی و آزمایشگاه کشت سلول)

 

شرکت آریاژن تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی مولکولی از قبیل ترموسایکر گرادیانت و پرسنال جهت انجام آزمایش PCR ، سمپلر ( تک  و 8 کانال ) ، انکوباتور Co2  ، فریزر 86-و … می باشد.

اتوکلاو

شرکت آریا ژن نماینده رسمی کمپانی Zirbus  آلمان ، تولید کننده انواع اتوکلاوهای ایستاده و Pass-through  به منظور استریلیزاسیون  در حجم های متغییر از 70 تا 700 لیتر با  کاربری دارویی  و بیوتکنولوژی جهت استفاده در اتاق تمیز آزمایشگاه های تحقیق و توسعه ، پایلو ت و تولیدی می باشد.

شرکت آریا ژن نماینده رسمی کمپانی BROOKFILED  آمریکا ، تولید کننده انواع دستگاه های رئومتر و ویسکومتر به منظور کاربری دارویی , غذایی، چوب و کاغذ و ….می باشد.

تجهیزات مطالعات پروتئومیکس و ژنومیکس

 

شرکت آریا ژن وارد کننده تجهیزات الکتروفورز دو بعدی شامل  ایزوالکتریک فوکوسینگ IEF  ، الکتروفورز عمودی به منظور استفاده در مطالعات پروتئومیکس می باشد.

سیستم های بلاتینگ شامل Western Blotting  و Southern Blotting

?>