نانودراپ

نانودراپ


Project Description

نانودراپ

الایزا ریدر – نانودراپ – اسپکتروفتومتر

قابلیت خوانش واسکن میکروپلیت و کووت( استاندارد و میکرو) و بدون کووت در محدوده جذب نوری 200 تا 1000 نانومتر و جذب نوری به صورت Full spectrum  UV-Visibleو Selectable spectral resolution برای 1 نانومتر

 • سیستم Shaking (اوربیتال، خطی و کنترلی با حالات متعدد و تنظیمی) میکروپلیت و کووت
 • سیستم قابلیت کنترل دمایی در محدوده 3 تا 45  درجه سانتیگراد میکروپلیت و کووت
 • نرم افزار تخصصی جهت آنالیز داده ها و منطبق با FDA 21 CFR Part 11 compliant
 • قابلیت خوانش نانودراپ 16 نمونه به طور همزمان با حداقل 2 میکرولیتر نمونه
 • دارای منبع نوری High-energy xenon flash lamp
 • Endpoint, Kinetic and Well Scanning Modes
 • سیستم کنترل گازی

 

Ultra-fast determination of

DNA,RNA,ELISA,Protein,Enzyme kinetic  and Cell based assay and more

 

برخی کاربردهای Nano SPECTROstar

 

 • 260/280 ratio for DNA and RNA
 • Protein quantitation
 • ELISA
 • Cell-based assays
 • Enzyme activity assays
 • Kinetic studies on the metallation of porphyrin
 • Protein determination with the Bradford assay
 • Monitoring of bacterial growth at elevated
 • Hydrostatic pressure

دستگاه های ساخت کمپانی BMG Labtech  آلمان دارای مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و پرسنل فنی و فروش شرکت آریا ژن دارای گواهینامه دوره های آموزشی از کمپانی سازنده می باشند.


?>