عضویت    ورود
ورود به سایت
سونیکاتورو هموژنایزر

سونیکاتورو هموژنایزر

آزمایشگاهی ، پایلوت ، صنعتی
ژل داکیومنتیشن

ژل داکیومنتیشن

لومینسانس،فلورسانس،کمی لومینسانس
ترموسایکلر

ترموسایکلر

Personal,Gradiant, Real Time PCR
اولتراسانتریفیوژ

اولتراسانتریفیوژ

سانتریفیوژ،سانتریفیوژ دوربالا،اولتراسانتریفیوژ
هموژنایزر فشاربال

هموژنایزر فشاربالا

High Pressure Homogenizer HPH آزمایشگاهی ، پایلوت ، صنعتی
آWorkStation

Liquide Handling WorkStation

Plate Coating,PCR Workstation,Fully Automatic Elisa Processor
میکروپلیت ریدر

میکروپلیت ریدر

الایزاریدر،فلوریمتر، لومینومتر،اسپکترفتومتر، نانودراپ، کشت سلول
میکروارری

میکروارری

Scanner, Hybridization Station, Spotter
خبر
در حال به روز رسانی ...
خبر
در حال به روز رسانی ...
خبر
در حال به روز رسانی ...
خبر
    فروش ویژه میکروپلیت های 96 خانه Flat ساخت کمپانی ...