میکروسکوپ

میکروسکوپ


Project Description

شرکت آریاژن نماینده رسمی کمپانی Optika ایتالیا سازنده انواع میکروسکوپ های آزمایشگاهی ، آموزشی و صنعتی در ایران می باشد.

محصولات وارداتی کمپانی Optika شامل میکروسکوپ های نوری ، فلورسنت ، اینورت و اینورت فلورسنت می باشد

?>