سیستم فیلتریزاسیون

سیستم فیلتریزاسیون


Project Description

Tangential Flow Filtration (TFF) , Ultrafiltration, Microfiltration, Macrofiltration

شرکت آریا ژن وارد کننده دستگاه های اتومات فیلتریزاسیون جهت کاربری در مقیاس آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید صنعتی  جهت تغلیظ ، خالص سازی و  دیافیلتریزاسیون  به منظور استفاده در  صنایع دارویی و بیوتکنولوژی می باشد.

R&D Scale Bioprocessing                                  1mL to 10 Liters

Pilot-scale Bioprocessing                                   10-1000L

Production-scale Bioprocessing                        1000-5000L

 

Under cGMP standards

GMP documentation, UL, CE and CSA certified

شرکت آریا ژن وارد کننده سیستم های TFF و کاست های اولترافیلتریزاسیون® Pellicon می باشد.

برخی از کاربردها :

  • Concentration, desalting or buffer exchange of:
  • Protein solutions, Polysaccharide solutions, Virus suspensions
  • Harvest, washing or clarification of:
  • Cell cultures and lysates, Colloidal suspensions, Viral cultures
?>