الایزاریدر- فلوریمتر

الایزاریدر- فلوریمتر


Project Description

کمپانی BMG Labtech آلمان سازنده تخصصی انواع  میکروپلیت ریدر

Choose the right Multimode Microplate reader for your research

 

قابلیت خوانش میکروپلیت ( فلوریمتر- لومینومتر- فلورسنت پلاریزاسیون- اسپکتروفتومتر)

قابلیت خوانش فلورسنت ( فلوریمتری) مدل FLUOstar  در محدوده 240 تا 900 نانومتر با دقت و سرعت بسیار بالا

تعیین انتخابی 8 فیلتر انتخابی و قابل جایگزین جهت طول موج های Excitation

تعیین انتخابی 8 فیلتر انتخابی و قابل جایگزین جهت طول موج های Emission

دارای منبع نوری High-energy xenon flash lamp

قابلیت سنجش لومینسانس (لومینومتر) مدل   Lumistar به صورت BRET, dual Glow, Glow, Flash

Simultaneous Dual Emission for BRET applications.

  • قابل تنظیم Co2 , O2 جهت کشت سلول و تزریق همزمان توسط 2 عدد Injector میکرو و ماکرو
  • قابلیت خوانش نانودراپ 16 نمونه به طور همزمان با حداقل 2 میکرولیتر نمونه
  • انکوباسیون تا 65 درجه سانتیگراد و شیک 4 حالته
  • نرم افزار تخصصی جهت آنالیز داده ها و منطبق با FDA 21 CFR Part 11 compliant
?>